Tsuto Kaijitsu

Half-Elven Traitor

Description:
Bio:

Tsuto Kaijitsu

Rise of the Runelords (Paizo Pathfinder Adventure Path) Filby